Biblioteka Moderatora


 

 

Moderator to człowiek, który wchodzi w relację innych ludzi po to, żeby ułatwić im porozumiewanie się, pomóc rozwiązać konflikt, powściagnąć emocje, żeby umożliwić przepływ informacji.

 

Moderatorem bywa menedżer ingerujący w spór pracowników, nauczyciel kierujący dyskusją, dziennikarz przeprowadzający wywiad, sprzedawca obsługujący poirytowanego klienta, prawnik na sali sądowej, polityk przemawiający do wyborców.

 

Ponieważ występowanie w roli moderatora wymaga wielu umiejętności społecznych, nasza "biblioteka" zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów, skuteczną autoprezentacją, radzeniem sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji, negocjacjami i wieloma innymi - przydatnymi zarówno w pracy zawodowej jak i w codziennymżyciu. Głównym celem "Biblioteki Moderatora" jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o tym, jak rozwijać praktyczne umiejętności społeczne w kontaktach z ludźmi.Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów.

Colvin Clark Ruth.

 

 

 

Książka, która dotyczy pracy trenerów, szefów działów szkoleń, wykładowców, nauczycieli, twórców form e-learningowych. Opisuje badania dotyczące kwestii, z którymi spotykają się w zawodowej codzienności. Mowa w niej o sprawdzonych i skutecznych metodach służących podnoszeniu jakości i efektywności uczenia się. Omawia też tak silnie oddziałujące techniki kształcenia jak przykłady i ćwiczenia oraz dowody, które pomogą uporządkować treści szkoleniowe z najlepszym skutkiem.

więcej »
Zakazana psychologia - Pomiędzy szarlatanerią a nauką

Tomasz Witkowski

 

 

 

We wszystkich cywili zacjach rozwijały się przeróżne nauki tajemne. Powoli nauka pozbawiała je nimbu tajemniczości, na niektóre z nich wskazała jako na pozbawione podstaw. 

W naszej cywilizacji taką tajemnicą otoczona była niegdyś alchemia, którą nauka zamieniła w pożyteczną chemię. Podobnie rzecz miała się z astrologią. Dzisiaj, pomimo dostępu do książek, podręczników, artykułów     nadal pewną mgiełką tajemnicy owiana jest psychologia. Psychologowie zaś uchodzą za ludzi, którzy sobie tylko znanymi metodami potrafią, nawet wbrew nam, czytać w naszych głowach. Taka sytuacja sprzyja         narodzinom pseudonauki. Autor obnaża w książce brak podstaw pseudonauk i pseudoterapiifunkcjonujących w obrębie psychologii... 

 

 

PATRON MEDIALNY:

 

 

 

więcej »
Nowa psychologia miłości

 

Robert J. Sternberg (red.), Karin Weis (red.)

 

 

 

 

O tym powszechnie znanym i najbardziej tajemniczym uczuciu niełatwo napisać jest książkę jednocześnie naukową i fascynującą. Autorom tego zbiorowego dzieła sztuka ta udała się nad wyraz. Prace zebrane w książce pokazują czym jest miłość romantyczna, miłość namiętna, jaka jest relacja pomiędzy miłością a przyjaźnią, jaką rolę pełni pożądanie i zazdrość. Dzięki lekturze książki poznamy również tajniki zdrady i przywiązania. Każdy, kto potrafi spojrzeć na miłość nie tylko z perspektywy poetów i zakochanych znajdzie w książce odpowiedzi na wiele pytań dotyczących psychologii miłości.

 

więcej »
Dobór personelu - Koncepcje - Narzędzia - Konteksty

Tomasz Witkowski (red.)

 

 

 .

 

 

We współczesnym zarządzaniu kadrami efektywny dobór personelu jest kluczem do sukcesu dlatego też książka ta będzie niezbędną pomocą w przygotowywaniu profili, w wyborze metod, w planowaniu doboru, w pomiarze efektywności. Powinni przeczytać ją menedżerowie zarządzający działami kadr, osoby prowadzące rekrutację, doradcy zawodowi, trenerzy przygotowujący szkolenia na temat doboru i selekcji. Książka składa się z pięciu części. W pierwszej znalazły się badania pokazujące jak rożne metody doboru są wykorzystywane. Część druga zawiera opis nowych metod. Opisowi narzędzi doboru poświęcona została najobszerniejsza część trzecia. Kolejna część zawiera prace dotyczące doboru w rożnych kontekstach społecznych. Książkę zamykają rozważania na temat metodologicznych aspektów doboru i oceny.

więcej »
Kłamię więc jestem - W poszukiwaniu początków samoświadomości

Tomasz Kozłowski

 

 

 

Aby zrozumieć istotę naszego człowieczeństwa sięgamy do wielu źródeł – analizujemy procesy ewolucji, studiujemy historię, prowadzimy studia antropologiczne. Jednym z bardziej zaniedbanych, a będących w zasięgu ręki jest proces naszego rozwoju. Autor tej książki prześledził początkowe stadia rozwoju naszej samoświadomości, pokazał, w jaki sposób dzieci nabywają teorię umysłu, która pozwala im przewidywać zachowania innych ludzi, a co za tym idzie sprawniej funkcjonować w relacjach społecznych. Co ciekawe, kluczem do zrozumienia funkcjonowania samoświadomości okazuje się być... kłamstwo! Książka gorąca polecana wszystkim tym, których interesuje powstawanie naszych zdolności umysłowych, ale również tym, którzy chcą bardziej świadomie wychowywać dzieci.

więcej »
Dochodząc do zgody - Przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie

William Ury

 

 

  Współcześnie nie wyobrażamy sobie rozwiązywania konfliktów bez udziału trzeciej strony. Mediator pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych, ale również sporów w pracy, rodzinnych i wielu innych. Wiliam Ury, współautor koncepcji „wygrany wygrany” i jeden z największych na świecie znawców problematyki konfliktów i negocjacji w swojej książce pokazuje mechanizmy uczestnictwa trzeciej strony w dochodzeniu do porozumienia. „Dochodząc do zgody” jest trzecią książką zamykającą „trylogię” zapoczątkowaną przez „Dochodząc do TAK” i kontynuowaną w książce „Odchodząc od NIE”. Pozycja niezbędna dla każdego mediatora, trenera szkolącego w zakresie mediacji, menedżera uczestniczącego w rozwiązywaniu konfliktów w pracy i wszystkich tych, którzy chcą w sposób świadomy rozwiązywać swoje konflikty.

 

więcej »
Zacznij od NIE - Techniki negocjacji, ktorych profesjonaliści nie chcą zdraddzić

Jim Camp

 

 

  Filozofia negocjacji zmierzająca do wyniku „wygrany wygrany” jest dzisiaj uznawana niemal za świętość. Autor książki, doświadczony praktyk w negocjacjach handlowych łamie to swoiste tabu twierdząc, że w biznesie w wielu sytuacjach nie ma miejsca na dwóch wygranych. Przeciwstawiając się strategii „wygrany-wygrany” proponuje twarde negocjacje biznesowe rozpoczynające się od powiedzenia NIE. Proponowane przez niego techniki negocjacyjne rozszerzają repertuar znanych dotychczas strategii o nowe i prowokujące zachowania. Pozycja niezbędna dla każdego negocjatora, sprzedawcy, trenerów przygotowujących szkolenia z negocjacji handlowych i biznesowych.

 

więcej »
Przepływ - Psychologia optymalnego doświadczenia

Mihaly Csikszentmihalyi

 

 

 

To książka o psychologii szczęścia. Jej autor odebrał temat szczęścia filozofom, którzy traktowali je jako przedmiot niekończących się i niekonkluzywnych rozważań i refleksji. Csikszentmihalyi przeprowadził ogromną ilość badań empirycznych, które pokazują czym szczęście jest, jak żyć aby zapewnić go sobie w życiu jak najwięcej. Przy okazji odkrył paradoksy. Oto bowiem okazuje się, że sytuacją sprzyjającą odnalezieniu szczęścia jest... praca! Pokazuje jak zdobyć satysfakcję z pracy, z nauki a także w tak zwanym czasie wolnym. Pokazuje także ograniczenia i przeszkody w jej doświadczaniu. To książka dla wszystkich, po prostu uczy jak pełniej żyć. Powinna jednak być lekturą obowiązkową dla menedżerów, bo dzięki niej zdobędą wiedzę na temat motywacji ludzi do pracy. Również rodzice powinni po nią sięgnąć aby zrozumieć czym jest motywacja wewnętrzna i jak podtrzymać ją u swoich dzieci. Książka jest także nieocenionym źródłem wiedzy dla trenerów prowadzących szkolenia poświęcone motywacji.

więcej »
Inteligencja Makiaweliczna - Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej
Tomasz Witkowski

 

 

 

Ewolucja człowieka a w szczególności jego umysłu jest jedną z największych zagadek natury. Koncepcja inteligencji makiawelicznej, która stanowi kanwę książki wyjaśnia w jaki sposób złożoność życia społecznego doprowadziła do powstania tak złożonego mózgu jakim obecnie dysponujemy. Autor wyjaśnia pochodzenie inteligencji społecznej i politycznej. Pokazuje w jaki sposób teoria umysłu, czyli umiejętność przewidywania motywów działania innych osobników stymulowała rozwój naszej inteligencji, w jaki sposób wykształcała się w nas umiejętność obrony przed makiawelicznymi zakusami innych. Książka godna polecenia wszystkim, którzy poszukują głębszego zrozumienia naszego zachowania.

więcej »
Podręcznik Trenera - Praktyka prowadzenia szkoleń
Sławomir Jarmuż
Tomasz Witkowski

 

 

 

 

Autorzy, opierając się na własnych doświadczeniach z prowadzenia szkoleń biznesowych (np. dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania) i korzystając z sugestii ich uczestników, stworzyli kompendium wiedzy dla trenerów biznesu. Radzą między innymi, jak projektować szkolenia, jak badać nastawienie i poziom motywacji osób biorących w nim udział. Omawiają sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych mogących pojawić się w pracy trenerskiej, a także metody prowadzenia szkoleń (np. analizę przypadku, zadania egzystencjalne, symulację, odgrywanie ról). Wskazują, jakie predyspozycje psychologiczne są potrzebne, by być efektywnym trenerem, jakie problemy etyczne pojawiają się w tej pracy i jak ustrzec się wypalenia zawodowego.

"Charaktery", Październik 2004

więcej »
designed and hosted by ogicom